Portfolio – Maskote i lutke

Maskote

Maskote koje smo do sada izrađivali su bile naručivane od strane različitih kompanija i pojedinaca. One su korišćene kako bi naši klijenti upotpunili svoj vizuelni identitet, kao i kampanje koje su sprovodili. Sve napravljene maskote su izuzetnog kvaliteta i izrađene po nacrtima nas ili naših klijenata.

Lutke

Lutke smo izrađivali za vrtiće i pozorišta, kao i za pojedince koji su tim putem želeli da obraduju decu ili svoje bližnje. Do sada smo izradili veliki broj najrazličitijih lutaka koje možete videti na sledećim slikama.